Definition av kvalitetsbegreppet

Definition av kvalitetsbegreppet

Kvalitet är ett slitet ord som ofta kopplas samman med administration och byråkrati. Vår definition av kvalitet är:
”Man kan sägas ha uppnått rätt kvalitet i en verksamhet när alla intressenter i verksamheten är rimligt nöjda i sin upplevelse av verksamheten”.

Hoppa till verktygsfältet