Revision

Revision

Vi har nu bytt karaktär på våra kvalitetsrevisioner med en mer tydlig inriktning på ledning och styrning. Vid revisionssamtalet pratar vi mer om utveckling och framtid.

Hoppa till verktygsfältet