Revision

Revision

Vi har nu bytt karaktär på våra kvalitetsrevisioner med en mer tydlig inriktning på ledning och styrning. Vid revisionssamtalet pratar vi mer om utveckling och framtid.