Ett nytt sätt att leda

Ett nytt sätt att leda

KVALPRAK:s metodik för att säkra kvalitén i verksamheter bygger på idén; Att det måste vara verksamhetsidén och verksamhetens strategier som gör att kvalitet säkras och uppnås.

Hoppa till verktygsfältet