Är din doktor K-märkt?

Är din doktor K-märkt?

All personal som arbetar med hälsa och sjukvård skall enligt lag arbeta med ett system som säkrar kvaliteten i den egna verksamheten.

De flesta av Sveriges landsting har också upphandlingar som kräver att man omfattas av sådana system.

KVALPRAK AB som skapades av Stor-Stockhoms Privatläkarförening har sedan 1997 arbetat med att utveckla digitala program för ledning och styrning av verksamhet inom hälsa och sjukvård.

När klinikerna genomfört kvalitetssäkring erhåller de en certifiering och får därmed rätten till K-märkning enligt ovan.

Vi kommer under 2018 att påbörja en kampanj riktad till allmänheten för att med stöd av vårdvalet väja en K-märkt doktor.

Hoppa till verktygsfältet