Hur arbetar ni med avvikelsehantering för att öka patientsäkerhet och effektiviteten

Hur arbetar ni med avvikelsehantering för att öka patientsäkerhet och effektiviteten

På Kvalprak har vi över 20 års erfarenhet av att arbeta med avvikelsehantering i vården. I detta Whitepaper delar vi med oss av våra erfarenheter och hur vi ser att våra kunder drar nytta av bra avvikelseprocesser. Med en bra avvikelsehantering kommer du som vårdgivare kunna skapa en bättre kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljöarbete, datasäkerhet och en effektivare organisation. Vår erfarenhet är att man behöver ett bra verktyg, skapa en förståelse och engagemang hos medarbetarna och att ledningen arbetar aktivt med avvikelser.
En bra avvikelsehantering är bra för patienten, medarbetarna och för huvudmannen.
I vårt Whitepaper listar vi 5 aktiviteter som behövs för att komma igång.

Hoppa till verktygsfältet