Målgruppsundersökningar

Målgruppsundersökningar

Målgruppsundersökningar är en viktig del av egenkontroller enligt Socialstyrelsen.

Vi hjälper just nu en kund att genomföra en patientenkät. Denna är gjord i pappersformat eftersom svarsfrekvensen ökar på det sättet.

#Kvalitet #kvalitetivården

Hoppa till verktygsfältet