Kategori: Nyheter

Hem / Nyheter
User Group KIV
Inlägg

User Group KIV

1.Välkommen 2.Introduktion till Kvalprak 2.0 3.Aktuellt ämne, 1.Intro. Patientsäkerhetsberättelse, uppdatering av rutiner 2.Koll på kritiska rutiner 1.Demo av KIV lösning 4.Återkoppling om KIV från användare

Målgruppsundersökningar
Inlägg

Målgruppsundersökningar

Målgruppsundersökningar är en viktig del av egenkontroller enligt Socialstyrelsen. Vi hjälper just nu en kund att genomföra en patientenkät. Denna är gjord i pappersformat eftersom svarsfrekvensen ökar på det sättet. #Kvalitet #kvalitetivården

Hur arbetar ni med avvikelsehantering för att öka patientsäkerhet och effektiviteten
Inlägg

Hur arbetar ni med avvikelsehantering för att öka patientsäkerhet och effektiviteten

På Kvalprak har vi över 20 års erfarenhet av att arbeta med avvikelsehantering i vården. I detta Whitepaper delar vi med oss av våra erfarenheter och hur vi ser att våra kunder drar nytta av bra avvikelseprocesser. Med en bra avvikelsehantering kommer du som vårdgivare kunna skapa en bättre kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljöarbete, datasäkerhet och...

Är din doktor K-märkt?
Inlägg

Är din doktor K-märkt?

All personal som arbetar med hälsa och sjukvård skall enligt lag arbeta med ett system som säkrar kvaliteten i den egna verksamheten. De flesta av Sveriges landsting har också upphandlingar som kräver att man omfattas av sådana system. KVALPRAK AB som skapades av Stor-Stockhoms Privatläkarförening har sedan 1997 arbetat med att utveckla digitala program för...

Ett nytt sätt att leda
Inlägg

Ett nytt sätt att leda

KVALPRAK:s metodik för att säkra kvalitén i verksamheter bygger på idén; Att det måste vara verksamhetsidén och verksamhetens strategier som gör att kvalitet säkras och uppnås.

Nya produkter
Inlägg

Nya produkter

Kvalitet i vården (KIV) har vidareutvecklats för att göra användandet effektivare. Alla KIV kunder kommer att få uppdateringen, med start under hösten 2018. För dig som tidigare använt Web eller 2000 kommer FLEX att bli det nya alternativet för dig som arbetar ensam. FLEX innehåller en hel del nya finesser som t.ex. dokumenthantering, möjlighet att...

Revision
Inlägg

Revision

Vi har nu bytt karaktär på våra kvalitetsrevisioner med en mer tydlig inriktning på ledning och styrning. Vid revisionssamtalet pratar vi mer om utveckling och framtid.

Definition av kvalitetsbegreppet
Inlägg

Definition av kvalitetsbegreppet

Kvalitet är ett slitet ord som ofta kopplas samman med administration och byråkrati. Vår definition av kvalitet är: ”Man kan sägas ha uppnått rätt kvalitet i en verksamhet när alla intressenter i verksamheten är rimligt nöjda i sin upplevelse av verksamheten”.

Hoppa till verktygsfältet