COVID-19

Hem / COVID-19

KVALPRAK tar oron för coronasmittan på stort allvar och gör allt det vi som företag kan för att skydda våra kunder, samarbetspartners och medarbetare. Vi följer noga händelseförloppet och följer myndigheternas rekommendationer.

Vi har också vidtagit åtgärder och uppdaterat interna riktlinjer för att så långt som möjligt minimera spridande av smitta. Till exempel:

  • Resor i tjänsten för våra medarbetare minimeras och digitala möten ska användas istället.
  • Resor i tjänsten till riskområden är inte tillåtna.
  • Interna evenemang och större möten som inte är kritiska ersätts med digitala möten.
  • Medarbetare som återvänt från resa i ett riskområde, eller som haft kontakt med någon som är bekräftat smittad av coronavirus ombeds att arbeta hemifrån de närmaste 14 dagarna oavsett uppvisande av eventuella symptom.
  • Utöver det informeras alla medarbetare om förebyggande av smittspridning och vikten av god handhygien.

Att förhindra spridning av smitta i ett samhälle är en uppgift för alla som lever och verkar i det samhället. KVALPRAK har som ett företag rutiner, riktlinjer, planer och redan formerade grupper för att hantera ett eventuellt krisläge, oavsett vad det handlar om.