KIV – Kvalitet i vården

KIV – Kvalitet i vården

För den medelstora och stora verksamheten erbjuder vi KiV—Kvalitet i vården som lösning. 

KiV består av tre huvuddelar, dels en programvara som hjälper er att strukturera och underhålla alla dokument som finns i verksamheten. Dels en arbetsmetod som gör att man med begränsad arbetsinsats kan arbeta igenom alla de områden som omfattas av lagen SOSFS 2011:9. Den tredje komponenten är projektledning som vi tillför för att handleda er genom arbetet med att bygga upp ert system för ledning och kvalitetssäkring.

Läs mer

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Verktyg

Demonstration av KiV