Prenumerationsbeställning 2018

(Start av kvalitetssäkring för verksamhetsåret 2017)

Vid läkarmottagningar med flera läkare tecknas anslutning och prenumeration individuellt av varje läkare.

Uppsägning av prenumeration och medlemskap skall vara skriftlig och KVALPRAK tillhanda senast den 30 september året innan utträde önskas.
Som exempel: om utträde önskas från år 2019 måste uppsägning göras senast 30 september år 2018.
Efter uppsägningen skall vid eventuell återanslutning, ny anslutnings- och medlemsavgift betalas.

Anslutningsavgift för medlemmar i SPLF är 1 000:- exkl. moms.
Anslutningsavgift för Dig som inte är medlem i SPLF är 2 000:- exkl. moms.

Årsavgiften är 3545 kr exkl. moms.KVALPRAK AB - Stora Brogatan 6 - 761 30 Norrtälje - Tel: 08-754 98 00 - Fax: 08-754 97 30 -