Miljöcertifiering med Kvalprak

Miljöcertifiering för vårdföretag.

Vissa landsting kräver certifiering av miljöarbetet enligt ISO 14001 sedan en tid tillbaka. Det kan vara krav som inträder vid en viss omsättning elelr vid en viss volym av patienter. Oavsett vilket kan vi hjälpa er med detta arbete. Våra erfarna konsulter guidar er genom arbetet fram till certifieringen. Vi bygger projektet på samma sätt som när det gäller KiV. Starten sker med en inventering av nyläget som mynnar ut i en miljöutredning som sedan utgör grunden för er miljöcertifiering. Det fortsatta arbetet görs i form av workshop med visst "hemarbete"mellan arbetspassen. Tanken med detta är att kontinuerligt bygga in miljöarbetet i den dagliga verksamheten så att det inte blir en fristående pappersprodukt som dammas av till den årliga revisionen.

När vi tillsammans anser att miljöarbetet är moget för certifiering enligt ISO 14001 anlitas ett externt oberoende certifieringsföretag som genomför revisoinen och sedan utfärdar certifikatet. Kvalprak AB erbjuder miljöcertifiering och kvalitetssäkring för sjukvård och omsorg.