Om oss

Om Kvalprak


För att skapa ett verktyg för kvalitetssäkring tog SSPLF (Stor Stockholms Privatläkarförening) initiativet till det som i dag är Kvalprak AB.

Kvalprak startade som ett pilotprojekt med syftet att skapa ett kvalitetssäkringsprogram utvecklat av läkare för användning av läkare och därmed säkerställa begrepp som enkelhet, anpassning och rimlig kostnad.
Arbetsgrupper som omfattade mer än 50 läkare bildades redan 1995 och en pilotversion av lösningen arbetades fram.

Läs mer

Previous Image
Next Image

info heading

info content