Om oss

Hem / Om oss

För att skapa ett verktyg för kvalitetssäkring tog Stor-Stockholms Privatläkarförening (S-SPLF) initiativet till det som i dag är Kvalprak AB.

Kvalprak startade som ett pilotprojekt med syftet att skapa ett kvalitetssäkringsprogram utvecklat av läkare för användning av läkare och därmed säkerställa begrepp som enkelhet, anpassning och rimlig kostnad.

Arbetsgrupper som omfattade mer än 50 läkare bildades redan 1995 och en pilotversion av lösningen arbetades fram.

Under 1996 erbjöds alla medlemmar i S-SPLF att delta i pilotprojekt och ca 250 läkare anmälde sig direkt. Under 1996 genomfördes piloten och därefter påbörjades arbetet med att utveckla programmet och att permanent driftsätta verktyget.

Kvalprak AB bildades 1997 och ytterligare ca 200 läkare anslöt sig som medlemmar, sedan dess har nya produkter tagits fram varje år.

Under 2005 kunde för första gången medlemmar i KVALPRAK genomföra alla moment i sitt kvalitetssäkringsarbete på Internet.

Hösten 2018 så lanseras den nya omarbetade Kvalitet i vården (KIV) och Kvalprak FLEX (tidigare Web och 2000).

Hoppa till verktygsfältet