Produkter

Hem / Produkter
Fungerar med

Kvalitet i Vården (KIV)

KVALPRAK:s KIV är utvecklat för att genom professionell ledning och styrning kvalitetssäkra hela kliniker. Här finns alla funktioner du behöver för att utveckla, effektivisera och säkra kvalitet i din verksamhet.

Kvalprak FLEX

En metod utvecklad för kliniker som arbetar ensamma med smarta funktioner som t.ex. dokumenthantering, lagar och regler, protokoll för kvalitetssäkring, avvikelserapportering, riskanalys m.m. Systemet kan byggas ut för två kliniker.

Dokumentmallar

För att underlätta ditt arbete med kvalitetssäkring erbjuder vi ett komplett bibliotek av dokumentmallar.

Ta en titt

Produktjämförelse

KIVFLEX
DokumenthanteringJAJA
DokumentmallarJAJA
AnslagstavlorJANEJ
Nyheter (från t.ex. SPLF)NEJJA
Lagar och reglerJAJA
MenyhanteringJANEJ
RapporterJADELVIS*
UtbildningJANEJ
AvvikelsehanteringJADELVIS**
HändelseanalysJAJA
RiskbedömningJAJA
Protokoll för kvalitetssäkringJAJA
ChecklistorJANEJ
SökfunktionJAJA
Grupper (Befattning, Avdelning, Säkerhet)JANEJ
Antal användareObegränsat***3****

*    Rapporter för utbildning ingår inte
**   Kan inte kundanpassa avvikelserapporten
***  Varje användare behöver en licens
**** Max 2 st läkare och 1 st övrig personal (t.ex. sjuksköterska)