Diplom

Hem / Produkter / Diplom

För kliniker med färre än 5 medarbetare

Kvalitetsdiplomering är ett program för Kvalitetssäkring av mindre kliniker.
I programmet har vi anpassat kraven baserat på verksamhetens inriktning och omfattning.
Små kliniker som bedriver enklare vård kan med fördel Diplomera sig.
Om/när kliniken blir större eller ändrar inriktning är det enkelt att göra en komplett certifiering av ledningssystemet.

Din Doktor i Märsta

För den mindre kliniken erbjuder vi en kvalitetsdiplomering av verksamheten

Programmet innehåller

 • Ett ledningssystem designat enligt Socialstyrelsens krav på ledningssystem för Vård och Omsorgsgivare SOSFS 2011:9
 • Installation av ledningssystemet genom coachning av en erfaren handledare
  • Ni blir coachade i att utforma klinikens skräddarsydda ledningssystem
 • Protokoll för kvalitetssäkring
  • Här finns de klassiska protokollen med struktur, process och resultat
  • Fylls i direkt på webben

Diplomering

 •  En digital granskning 1 gång om året av ert ledningssystem mot Socialstyrelsens krav på ledningssystem SOSFS 2011:9

 

Sergel City

Funktioner i Kvalpraks Ledningssystem (KIV)

 •  Dokumentstyrning
  •  Ladda upp och spara dina kvalitetsdokument i ditt privata moln
  • Dina och kollegornas dokument blir sökbara
   • § Och sparar tid och pengar
 •  Avvikelsehantering*
 •  Händelseanalys*
 •  Riskbedömning*
 •  Lagar och regler
  • Vi uppdaterar kontinuerligt vår egna lagbok med de senaste lagarna som du behöver känna till
 •  Dokumentmallar för ett bassystem ingår

* i enlighet med lagkraven

 

Att arbeta med KVALPRAK

Vad vi kan erbjuda:

 • Projektledning / Projektstyrning
 • Konsultstöd
 • Programvaran KIV
 • Teknisk support
 • Revision
  • Intern revision
  • Extern revision
  • Certifiering
 • Tilläggstjänster
  • Dokumentmallar
  • Rådgivning
  • Seminarier
  • Nyhetsbrev
  • o.s.v.

Genom våra partners:

 • Affärsutveckling
 • IT-tjänster
 • Utbildning
 • Hemsidor
 • PR-material
 • GDPR
Hoppa till verktygsfältet