Kvalitet i vården (KIV)

Hem / Produkter / Kvalitet i vården (KIV)

För kliniker med fler än 5 medarbetare

Ledning och styrning säkrar kvalitet i din verksamhet.
All verksamhet bygger i grunden på en affärsidé som sedan omsätts i affärsstrategier.
Verksamhetens ledning har I den dagliga styrningen av verksamheten att förhålla sig till idé och strategi.
När alla i verksamheten känner till hur man skall arbeta uppnås begreppet ”nöjd kund”.

Din Doktor i Märsta

Arbetet med att säkra kvalitet kan indelas i tre faser:

Fas 1: Inventering/analys/utvärdering

 • Information och genomgång med berörda vid verksamheten
 • Verksamhetens nuläge inventeras, analyseras och utvärderas
 • Finns de affärsstrategiska verktygen?
 • Är dessa uppdaterade och relevanta för verksamheten?
 • Finns rutiner, policys, regler och lagar och andra verktyg som krävs dokumenterade?
 • Summering och sammanfattning
Ledning och styrning säkrar kvalitet i din verksamhet.
All verksamhet bygger i grunden på en affärsidé som sedan omsätts i affärsstrategier.
Verksamhetens ledning har I den dagliga styrningen av verksamheten att förhålla sig till idé och strategi.
När alla i verksamheten känner till hur man skall arbeta uppnås begreppet ”nöjd kund”.

Handcenter Göteborg

Fas 2: Kvalitetsprojekt

 • Installation av KIV mjukvara
 • Kvalitetsansvarig (vice kvalitetsansvarig) utses
 • Kvalitetsgrupp
 • Utbildning
 • Anpassning av mjukvara (vid behov)
 • Inmatning
 • Intern revision
 • Extern revision
 • Certifiering

Sergel City

Fas 3: Nyckeln till den goda verksamheten

 • Löpande anpassning till verksamhetens utveckling
 • Kvalitetsanalys vid förändringar
 • Kvalitetsutveckling
 • Hantering av avvikelser
 • Utbildning (ledning personal)
 • Två uppföljningar under året med projektledning
 • Extern revision
 • Certifiering

Att arbeta med KVALPRAK

Vad vi kan erbjuda:

 • Projektledning / Projektstyrning
 • Konsultstöd
 • Programvaran KIV
 • Teknisk support
 • Revision
  • Intern revision
  • Extern revision
  • Certifiering
 • Tilläggstjänster
  • Dokumentmallar
  • Rådgivning
  • Seminarier
  • Nyhetsbrev
  • o.s.v.

Genom våra partners:

 • Affärsutveckling
 • IT-tjänster
 • Utbildning
 • Hemsidor
 • PR-material
 • GDPR
Hoppa till verktygsfältet