Beställ Kvalprak FLEX

Hem / Produkter / Kvalprak FLEX / Beställ Kvalprak FLEX

Prenumerationsbeställning av Kvalprak FLEX

Vi hanterar enbart uppgifter om företaget i syfte att leverera beställda tjänster.

Vid läkarmottagningar med flera läkare tecknas anslutning och prenumeration individuellt av varje läkare.

Uppsägning av prenumeration och medlemskap skall vara skriftlig och KVALPRAK tillhanda senast den 30 september året innan utträde önskas.

Som exempel: om utträde önskas från år 2019 måste uppsägning göras senast 30 september år 2018.

Efter uppsägningen skall vid eventuell återanslutning, ny anslutnings- och medlemsavgift betalas.

Anslutningsavgift för medlemmar i SPLF är 1 000:- exkl. moms.
Anslutningsavgift för Dig som inte är medlem i SPLF är 2 000:- exkl. moms.

Årsavgiften är 3645 kr exkl. moms.

Vilken specialitet arbetar du med?